Navn på institutt på TN


Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi beholder sitt navneforslag, mens tidligere IØRP med den nye faggruppen for samfunnssikkerhet nå vil få navnet Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

I styremøtet 24. november 2017 behandlet styret sak om navnsetting på nye institutter og avdelinger ved UiS. Styret vedtok de fleste av forslagene i saken, men for to av navneforslagene ble det diskusjon.

Selv om praksis ved UiS alltid har vært at fagmiljøene selv foreslår navn på instituttene, syntes flere i styret at spesielt lange navn på institutt og avdelinger var problematisk med tanke på ekstern profilering. Styret gav derfor universitetsdirektøren fullmakt til å revurdere navnene på to av instituttene sammen med fagmiljøene. Det var spesielt det nye navneforslaget til Institutt for risikostyring, samfunnssikkerhet, industrielle økonomi og planlegging som bekymret styret.

Som en oppfølging av dette har universitetsdirektøren hatt dialog med de to fagmiljøene og følgende navn er nå vedtatt:

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi vil beholde sitt navneforslag, mens tidligere IØRP med den nye faggruppen for samfunnssikkerhet får navnet Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Dialogen med begge fagmiljøene har vært både oppklarende og konstruktiv med en god og inkluderende ledelse fra institutt og fakultet. Ellers oppfordrer universitetsdirektøren andre enheter med lange og kompliserte navn til selv å ta initiativ til forenkling og tydeliggjøring av sine institutt- og avdelingsnavn, slik at disse lett kan brukes i profileringen av dem selv og av UiS.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (29.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol