Utlysning: nye 3-årige programområder for forskning


Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet lyser ut nye 3-årige programområder for forskning med varighet fra 1.1.2018

Søknadene skal være forankret i de strategiske satsingene ved fakultetet, ref. TN-strategi 2017-2020 

  • Olje og energi
  • Hav
  • Helse
  • IKT og infrastruktur 
  • Sikkerhet
  • Fremragende fagmiljø

 

Fakultetet har en totalramme på 2 millioner i 2018 for programområder. Vi vil forholde oss til budsjettramme og retningslinjene i forbindelse med tildeling, og lyser derfor ikke ut antall programområder. En budsjettskisse, samt en kort redegjørelse for mekanismer for fordelingav midler fra programområdet, skal vedlegges og inngår som en del av søknaden.

Plan for tildeling:

 

*I sak FSTN 47/17 ble følgende vedtak fattet:

Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet gir dekan fullmakt til å opprette nye 3-årige programområder ved fakultetet gjeldende fra 1.1.2018 i tråd med gjeldede rammer og retningslinjer.Fakultetsstyret informeres om tildeling i neste møte

Søknad med budsjettskisse og en kort redegjørelse for mekanismer for fordeling av midler fra programområdet sendes til instituttleder innen 1. februar 2018.

Søknadsskjema og retningslinjer

 

Prioriterte søknader fra instituttene sendes til fakultetet v/ Elisabeth S. Paulsen (elisabeth.s.paulsen@uis.noinnen 14. februar


Sist oppdatert av Mari Løvås (12.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol