Retningslinjer for supplerende undervisningstiltak


Dekanen har gjort det klart at andre institusjoner, foreninger og organisasjoner som vil drive målrettet faglig eksamensundervisning eller veiledning av studenter ved UiS i universitetet sine lokaler, ikke kan identifiseres med UiS sine emnekoder.

– De eneste som har anledning til å drive målrettet faglig eksamens undervisning / veiledning av studenter ved UiS identifisert på emnenivå må være faglig ansvarlig selv, eller en person/personer som er godkjent av faglig ansvarlig, heter det i et dekanvedtak.

Faglig ansvarlig, eller en person/personer som er godkjent av faglig ansvarlig, vil drive en slik aktivitet for samtlige studenter som er oppmeldt til eksamen i vedkommende emne i det aktuelle semester.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (17.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Studenter i undervisning.
Illustrasjonsbilde.