Utvekslet ideer på tvers av landegrenser


Fem AKSEL-representanter fra UiS møtte maskinstudenter fra hele Europa, og fant ut at de har det ganske bra på UiS. Likevel noen tips til forbedringer her hjemme.

Linjeforeningen AKSEL jobber for maskiningeniørstudentene ved Universitetet i Stavanger. I forrige måned deltok Marie Engedal Andreassen, Eivind Innvær, Henrik Talleraas, Torbjørn Gundersen, Ørjan Andreassen fra foreningen på The European Mechanical Engineering Student Council Congress (EMESCC), ved University Duisburg-Essen i Tyskland.

Dele og lære

Kongressen samler årlig studentrepresentanter fra mekaniske ingeniørfag. Målet er å styrke relasjoner, muligheter og utdanningen innen mekaniske ingeniørfag. I år deltok nærmere 70 maskinstudenter fra 18 europeisk universitet for å diskutere saker relatert til studie, lære av hverandre og knytte kontakter.

– Vi reiste derfra og var ganske fornøyd med hvordan ting er på UiS. Sammenlignet med mange andre steder, er det veldig bra her, sier Henrik Talleraas.

I løpet av tre dager ble det arrangert en rekke workshoper hvor det ble diskutert blant annet eksamensavvikling, nettverksbygging, utvekslingsmuligheter, studentøkonomi, inkludering av nye studenter og hvordan man jobber for å bygge kontakt med potensielle arbeidsgivere.

– Det er samme utfordringer og tema som går igjen fra land til land. Vi har lært mye av å høre hvordan andre løser ulike ting, sier Torbjørn Gundersen.

Forslag til instituttleder

Selv om de ser at det er mye bra her hjemme, plukket de opp noen ideer til forbedringer. Tilbake på Ullandhaug presenterte de forslagene for en lydhør instituttleder på Institutt for maskin, bygg og materialkonstruksjon, Tor Henning Hemmingsen som gjerne vil vite hva som kan gjøres bedre.

De engasjerte maskinstudentene håper innspillene deres kan gjøre studiene enda bedre for framtidige studenter.
– Som studenter har vi et ansvar for å si fra hvis vi ser noe vi synes kan bli bedre. Selv om det ikke blir endringer for oss, kan det bli bedre for andre, sier Marie Engedal Andreassen.

Professor Dimitrios Pavlou ved IMBM har organisert turen, og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet bidrog med finansiering. Studenter ved teknat kan søke midler til studentprosjekter og arrangement.
 

Kongressen blir arrangert,årlig og UiS var vertskap i 2014.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (16.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Forelesningssal med glade mennesker.
Noen av de 70 maskinstudenteene fra hele Europa som deltok på The European Mechanical Engineering Student Council Congress (EMESCC). Begge foto: Privat
Fem studenter fra Universitetet i Stavanger.
Gjengen fra UiS.