Rutine for eksamensplanlegging ved TN


 

 

SAK:   Rutine for eksamensplanlegging ved TN

 Rutine for eksamensplanlegging ved fakultetet er utarbeidet i løpet av våren 2008.

(Se vedlegg.)

 Vedtak

 Dekan vedtar med dette at rutine for eksamensplanlegging, versjon 1, skal gjøres gjeldende for fakultetet fra og med høsten 2008.

Stavanger 30.10.2008

Per Arne Bjørkum

dekan

 

 

 


Sist oppdatert av (05.11.2008)

Skriv ut artikkel print symbol