Workshop for «Nye læringsformer»


Rundt 20 personer var samlet til workshop om studentenes læringsmiljø og bedre undervisningskvalitet.

Bakgrunnen for workshopen er campusutviklingsprosjektet, som ser på hvordan arealene i Kjølv Egelands og Ivar Langens hus kan utnyttes bedre. Nå er prosjektet i en fase med workshoper hvor man går dypere i ulike satsingsområder.

Både studenter, forelesere, instituttledere, prodekaner, representanter fra biblioteket, it-avdelingen, NettOp, fakultetsadministrasjonen og Uniped. De var invitert for å være med å diskutere hvordan fleksible og dynamiske undervisningsrom skal bidra til gode læringsmiljø for studenter og studentaktiv læring.

Det nyåpnede Didaktisk digitalt læringsverksted ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ble også presentert.

TN har siden 2016 hatt en egen arbeidsgruppe som jobber med «Læringsmiljø og undervisningsmetoder», og har blant annet delt ut midler til prosjekter. Senere i høst blir det også workshoper for «open lab og innovasjonsarenaer» og «Innovasjonsarenaer».


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (05.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol