Saker til HATN 19.september


På sakskartet for neste møte i lokalt hovedavtaleutvalg står blant annet OU-prosessen, strategi 2017 – 2020 og status i campusutviklingsprosjektet.

Se innkalling med saksframlegg

Sakslisten:
HATN 52/17 Godkjenning innkalling og saksliste
HATN 53/17 Godkjenning møteprotokoll 28.8.2017
HATN 54/17 Nye instituttnavn i forbindelse med deling av IMN i to institutt
HATN 55/17 TN strategi 2017 - 2020 med høringsinnspill
HATN 56/17 Organisering av fakultetsadministrasjonen fra 01.01.2018 - orientering om status i arbeidet
HATN 57/17 Campusutviklingsprosjekt - arealstrategi for Kjølv Egelands hus - status i arbeidet
HATN 58/17 Orienteringssaker til møte 19.09.2017
HATN 59/17 Eventuelt


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (14.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol