Arbeid i E-bygget


Arbeidet med vannbåren varme er nå startet opp i E-blokken i Kjølv Egelands hus. Foreløpig pågår det arbeid kun i korridorene (primært utenfor kontorfløyen), men snart vil den enkelte ansatte merke arbeid også «rundt» kontorene.

Arbeid som medfører mye støy utføres i morgentimene og avsluttes kl. 09.00. 

Elisabeth S. Paulsen har ukentlige byggemøter med Apply, for å gjennomgå planlagt arbeid for kommende uke. På den måten håper man å varsle ansatte og enheter som blir berørt av støy, slik at den enkelte kan ta det med i sin planlegging av uken.

Lab-lederne for lab. i E-bygget vil bli innkalt til eget møte for å legge til rette for et best mulig samarbeid i den pågående prosjektperioden.

Hvorfor vannbåren varme (pdf)

Oppdatert fremdriftsplan og referater fra byggemøtene blir fortløpende lagt ut under TN-aktuelt/ Campusutvikling/oppgradering KE-hus

Eventuelle spørsmål eller klager e.l. i byggeperioden kan rettes til: elisabeth.s.paulsen@uis.no
 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (14.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol