Vant iPad


Student Svein Kåre Dahle ble trukket ut som den heldige vinneren av en iPad blant deltagerne i spørreundersøkelsen i forbindelse med campusutviklingsprosjektet.

Campusutviklingsprosjektet på Kjølv Egelands og Ivar Langens hus undersøker hvordan arealene best kan brukes for bedre læringsmiljø og mer innovasjon gjennom å skape gode møteplasser for samarbeid for ansatte og studenter.

Blant annet er det gjennomført en undersøkelse hvor studenter ble spurt om hvordan de opplever bygningen i dag, hva de savner og hva de ønsker seg mer av.

Dahle er en av over 200 studentene som svarte i studentundersøkelsen.
– Jeg svarer alltid på slike undersøkelser. Slik kan vi være med å bestemme, og gjøre det bedre for studenter, sier Dahle som er masterstudent i Industriell økonomi.

Han fikk overrakt gevinsten fra Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Tekst og foto: Karoline Reilstad


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (14.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Dekan Øystein Lund Bø overrekker iPad til student Svein Kåre Dahle.
Dekan Øystein Lund Bø overrekker gevinsten til student Svein Kåre Dahle.