Studietur for dansk inspirasjon


En delegasjon fra UiS, Statsbygg og Signal arkitekter har besøkt en rekke institusjoner for å få inspirasjon til utbedring av Kjølv Egeland og Ivar Langens hus.

Campusutviklingsprosjektet undersøker hvordan arealene best kan brukes for å blant skape bedre læringsmiljø og mer innovasjon. Dagens bruk kartlagt, og mulighetsstudien viser utfordringer og satsningsområder for å nå målet.

Studieturen gikk til seks steder hvor innovasjon, teknologi, attraktive læringsmiljø og tverrfaglige satsinger er tydelig. Turen gikk til Bloxhub, UCC Campus Carlsberg, Danmarks tekniske universitet (DTU), Københavns universitet – Mærsktårnet, Købenshavns universitet – Science og Copenhagen Business School.

Nå fortsetter arbeidet med å finne gode løsninger for KE og IL-hus. Blant annet skal det arrangeres tematiske workshoper, og i desember leveres sluttrapporten.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (13.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Mennesker på et bibliotek.
Biblioteket på UCC.
Mennesker på en takterasse med blomster.
Skylab på DTU.
Skylab på DTU.