Myhr i ny stilling i TN-administrasjonen


May Britt Myhr går over i ny stilling som leder for innovasjon, utvikling og strategi i fakultetsadministrasjonen.

Myhr har de siste to årene vært instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi. I sin nye stillingen skal hun styrke fakultets arbeid med innovasjon og utvikling. Hun skal blant annet følge opp utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet. I den er økt innovasjon, entreprenørskap og kunnskapsdeling for nyskaping og omstilling et viktig forbedringsområde for universitetet.

Avventer utlysning

Tore Markeset er fungerende instituttleder fram til ny leder er på plass. I oktober skal UiS-styret ta stilling til deling av instituttet, og utlysningen som ny instituttleder (eventuelt to) gjøres når den faglige organiseringen er avklart.
 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (16.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
May Britt Myhr.
May Britt Myhr. Foto: DrillWell / IRIS