25 tildelte ph.d.-stillinger ved TN 2017


Det er tildelt 10 strategiske ph.d.-stillinger, 14 stillinger til instituttene og en i ToppForsk-UiS. Her er oversikten over de totalt 25 tildelte stillingene.

De ti strategiske ph.d.-stillingene er fordelt to innen hvert av de tematiske – og tverrgående satsingene. Her er oversikten over veileder og forskningsprosjektene som er tildelt stillinger:

Fremragende forskning

  • Roger Flage  - Risk analysis and big data
  • Merete Vadla Madland / Aksel Hiorth  - Polymer Rheology at Micro- and Darcy Scale

Hav

  • Muk Chen Ong - Numerical and Experimental Investigations on Novel Fish Farm concepts in Open Seas
  • Kåre Jørgensen - Syntese av PAH-metabolitter for bruk i miljøstudier

Helse

  • Kjersti Engan - Image segmentation of medical applications
  • Magne Sydnes - Synthesis of New Scaffolds - The Hunt for new Antibiotics

Olje og Energi

  • Malcolm Kelland - A Revolutionary Method for Zero Discharge of Oilfield Production Chemicals into the Environment
  • Charlotte Obhrai - Impact of refined metocean conditions on the offshore wind turbine loads and wind energy production

IKT og Infrastruktur

  • Hein Meling - Blockchains as an Internet Infrastructure for Strong Data Integrity
  • Jasna Jacobsen - Turbulence effects on novel bridge box-girders for ultra-long suspension bridges

 

Totalt kom det inn 65 søknader til de strategiske ph.d.-stillingene. Søknadene er behandlet av dekan Øystein Lund Bø og påtroppende prodekan for forskning Helge Bøvik Larsen. Innstillingen ble også diskutert i ledermøtet ved fakultetet 30.mai. Elisabeth S. Paulsen har vært administrativ støtte i prosessen.

En forutsetning var at stillingene skulle tildeles veiledere i fast vitenskapelig stilling. Vurderingene er gjort på bakgrunn av prosjektets kvalitet, veilederkompetanse/ kapasitet og gjeldende retningslinjer for forvaltning av rekrutteringsstillinger (3a). Les mer om retningslinjene for forvaltning av rekrutteringsstillinger i utlysningsteksten.

 

14 stillinger til instituttene og en i ToppForsk

I tillegg til de strategiske ph.d.-stillingene, er det tildelt 14 stillinger til instituttene. Disse stillingen er fordelt med to til IDE, to til IØRP, fire til IPT, fire til IMN og to til IKM.

Stillingene er finansiert fra og med 01.januar 2018. Dekan og prodekan for forskning har brukt fakultetets vedtatte modell for refordeling av rekrutteringsstillinger.

Tildelingen var oppe i ledermøte 23.mai (sak 5.)

Den siste av de 25 stillingene er Tomas Brauner som fikk tildeling i forbindelse med ToppForsk-UIS med prosjektet «Spontaneous breaking of spacetime symmetries: Emergent order in quantum matter». Brauner var eneste i Toppforsk-UiS i år
 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (02.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol