Disputas om «smart vatn»


Iván Darío Piñerez Torrijos har avlagt doktorgrad om bruken av såkalla smart vatn for å forbetre utvinninga av olje.

I oljeproduksjon er det vanleg å pumpe sjøvatn ned i reservoaret for å drive meir olje ut. Dette er ikkje ein enkel prosess, og forskarar ved blant anna Universitetet i Stavanger har lenge jobba med å utvikla betre metodar.

Mellom anna har dei undersøkt moglege effektar av å justere mengda salt i vatnet, og dermed den kjemiske samansettinga, for å få enda betre effekt. Resultatet kallast «smart vatn».

Torrijos’ nye doktoravhandling bidreg med konsept som kan gi ei betre forståing av mekanismane bak smart vatn i forbetra oljeutvinning. Torrijos tok føre seg både sand- og kalksteinsreservoar, og undersøkte kva som skjer på dei ulike fasane i prosessen.

Torrijos disputerte til doktorgraden 31. mars, med avhandlinga «Enhanced oil recovery from Sandstones and Carbonates with “Smart Water“».


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (11.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Oljeutvinning