Går for syv institutt


Fakultetsstyret anbefaler at både Institutt for petroleumsteknologi og Institutt for matematikk og naturvitenskap deles, slik at dagens fem institutt blir til syv.

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet behandlet 25.april saken «14/17 Høring: Organisasjonsutvikling UiS - Forslag til faglig organisering TN».

I spørsmålet om framtidig instituttinndeling, fikk forslaget om deling av IMN og IPT fikk seks av ni stemmer.
Det betyr at styret ønsker at dagens fem institutt skal bli til syv.

Vider anbefaler fakultetsstyret at fagmiljøet i samfunnssikkerhet samles på SV-fakultetet, men at risikostyringsmiljøet beholdes på IØRP.

Styret støtter også forslag om forskningsledelse (forskningsutvalg, doktorgradsutvalg, forskningsforum) og forslag om studieprogramutvalg.

Les saksframlegget og møteprotokollen. (Sak FSTN 14/17 Høring: Organisasjonsutvikling UiS - Forslag til faglig organisering TN)

Hva som skjer med laboratoriene i forbindelse med overgangen fra fem til syv institutt, er ikke avgjort. Labene videreføres inntil videre som nå, og organiseringen av labene blir en egen prosess senere.

UiS-styret behandler saken om organisasjonsutvikling på sitt styremøte 8.juni.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (08.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol