Nominering til TEKNA Fagråds utdanningspris 2017/TEKNA educational award


Studenter og veiledere på master oppfordres til å nominere beste bedrift for veiledning i masteroppgaver 2017.

Tekna Fagråd Stavanger har som generelt formål å stimulere teknologi- og utdanningsinstitusjoner i regionen. Regionen er i sterk vekst og krever derfor også teknologikunnskap i offentlige etater og næreringsliv. Samhandling mellom UiS og disse arenaer vil dra nytte av aktive bidrag i forbindelse med bachelor-, master- og doktorgrader. God veiledning og høy kvalitet for studentenes oppgaver er essensielt for opprettholdelse og forbedring av denne type teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Dette gir også verdi for universitetsbyen og regionen.

TEKNA Fagråds Utdanningspris 2017

Studenter og veiledere på master oppfordres til å nominere beste bedrift for veiledning i masteroppgaver 2017 og deles ut på årets masterseremoni 16. juni 2017.

Nominasjonsskjema følger under teksten.

Informasjon om Tekna Stavanger avdeling, v/Tekna Fagråd Stavanger - per 8.1.2012

 • Formålet med Teknas Utdanningspris er å bidra til å styrke disse forhold med spesiell fokus Mastergradsoppgaver .

Prisen gis til en virksomhet innen offentlig eller privat sektor som på denne måten har bidratt til å styrke teknisk-naturvitenskapelig utdanning ved UiS.

  Tekna Fagråd Stavanger utdelte Tekna Utdanningspris for første gang i juni 2011.

   Det er utarbeidet egne retningslinjer og jurykomite for Utdanningsprisen og sentrale kriterier er:

 1. Prisvinneren skal ha hatt samhandling mot UiS-studentoppgaver gjennom:
  • studentvertskap (studenten har kontorplass hos virksomheten) ,
  • eller fagveiledning (virksomheten lar egne ansatte bruke tid til faglig veiledning),
  • eventuelt som forslagsstiller til studentoppgaver
 2. Prisvinneren skal i denne samhandling frembrere teknologiske problemstillinger som er innovative og genereIt sett nyttige for teknisk-naturvitenskapelig utdanning ved UiS.

  Jurykomiteen  som vurderer nominerte kandidater bestar av:
        2 representanter fra Tekna Fagråd Stavanger
        1 representant fra Tekna studentstyre ved UiS
        1 representant  fra  UiS Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
        1 representant som Fagrådet oppnevner som en uhildet part fra næreringsliv eller offentlig     forvaltning.

   Egen nominasjonsprosess pågår i regi av jurykomiteen . Det er kun studenter og deres veiledere ved UiS

som kan nominere kandidater .

Skjema sendes på mail innen 31.05.2017 til TN fakultetsadministrasjon ved  nina.h.stava@uis.no

Nominasjonsskjema norsk     Nominasjonsskjema engelsk

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (03.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol