Høringsdokument - OU-prosessen - Faglig organisering ved TN - revidert punkt 5.2.


Nedenfor finner dere høringsdokumentet i forbindelse med OU-prosessen - faglig organisering ved TN. 

Høringsdokumentet inneholder konkrete forslag til Forskningsprogramledelse, Studieprogramledelse og 3 forslag til instituttinndeling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet. 

Til grunn for arbeidet ligger universitetsdirektørens målsetting og mandat som er nærmere beskrevet i høringsdokumentet punkt 1.2. og 1.3.  

Dekanatets arbeidsgrupppe har også i sitt arbeid lagt til grunn de tilbakemelding som er kommet fra fakultetsstyret, allmøte, instituttenes arbeidsgrupper og innspillskonferansen som ble arrangert ved fakultetet.  

Forskningsprogramledelse foreslås organisert gjennom:

 • Forskningsprogramutvalg
 • Doktorgradsutvalg og

 • Forskerforum

  Studieprogramledelse foreslås organisert gjennom:
 • Studieprogramutvalg

  Når det gjelder forslag til organisatoriske modeller legger dekanatets arbeidsgruppe frem tre forslag
 • Forslag 1: Sju institutt (deling av IMN og IPT)

 • Forslag 2: Seks institutt (deling av IMN)

 • Forslag 3: Sju institutt med overbygning 

Vi ønsker at høringen skal gi oss innspill på:

 • Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved den foreslåtte modellen for forskningsprogramledelse?

 • Hvilke forslag har dere til løsninger på utfordringene?

 • Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved den foreslåtte modellen for studieprogramledelse?

 • Hvilke forslag har dere til løsninger på utfordringene?

 • Hvordan prioriteres de foreslåtte forslagene/modellene for faglig organisering og hvorfor

 • I forslag 3) sju institutt med overbygning  –  hvilke institutt hører sammen?

 • Forslag til navn på nye enheter

 

Høringsfrist er satt til 19.4.2017.  Høringssvar sendes til:  elisabeth.s.paulsen@uis.no

Lenke til høringsdokument

Lenke til rapportene fra instituttenes arbeidsgrupper

Rapport fra IØRP

Rapport fra IDE

Rapport fra IKM

Rapport fra IMN

Rapport fra IPT

Lenke til innspill fra innspillskonferansen

Lenke til notat angående styrer og råd – mandat og oppnevning.

 

Hilsen
Øystein Lund Bø
dekan


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (07.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol