Horisont 2020- energi prioriteringer


Europakommisjonen er nå i gang med å utforme arbeidsprogrammet «Secure, clean and efficient energy» for 2018-2020, og det er viktig å få en oversikt over EUs energi prioriteringer de neste år. Målgruppen for workshopen er aktører som vurderer eller har som målsetting å delta i EU-søknader og europeiske nettverk tilknyttet disse tema.

Europakommisjonen er nå i gang med å utforme arbeidsprogrammet «Secure, clean and efficient energy» for 2018-2020, og det er viktig å få en oversikt over EUs energi prioriteringer de neste år.  Målgruppen for workshopen er aktører som vurderer eller har som målsetting å delta i EU-søknader og europeiske nettverk tilknyttet disse tema.

 

Forskningsrådet har et eget støtteapparat (National Contact Point, NCP) for Horisont 2020, og den 21 mars kommer NCP, Tor Ivar Eikaas til UiS for å møte aktuelle fagmiljø.

 

Dato: 21. mars 2017

Sted: Arne Rettedals hus, AR V-101

 

Agenda:

12.00     Velkommen, introduksjon

12.15     Status for arbeidet med arbeidsprogrammet «Secure, clean and efficient energy» for 2018-2020

               - Veien videre og hvordan gi gode innspill, Tor Ivar Eikaas, NFR

13.00     Forfriskninger

13.10     Relevante Europeiske forskernettverk og plattformer- hvordan komme i inngrep

                           - Tips og råd for etablering av konsortier, søknadsutvikling, medvirkningsordningen etc.  

                                Tor Ivar Eikaas, NFR       

14.00     Oppsummering

 

14.00-15.00        Individuelle møter

 

 

Vennligst gi en tilbakemelding til Kyrre Aas (kyrre.aas@uis.no) om du deltar på hele eller deler av programmet

 


Sist oppdatert av Kyrre Aas (17.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol