Arbeidsgrupper i det videre strategiarbeidet på fakultetet våren 2017


Arbeidsgrupper i det videre strategiarbeidet på fakultetet våren 2017

Fakultetsstyret vedtok nye tematiske og tverrgående satsinger i revidert strategiperiode 2017 - 2020 i møte 6. desember 2016.

For å sikre den videre forankringen av strategiarbeidet har dekanat og instituttlederne valgt å nedsette arbeidsgrupper.

Følgende fire arbeidsgrupper er oppnevnt:

 • Arbeidsgruppe for virksomhetsområdet utdanning

 • Arbeidsgruppe for virksomhetsområdet forskning og innovasjon

 • Arbeidsgruppe for virksomhetsområdet samfunnsengasjement

 • Arbeidsgruppe for virksomhetsområdet organisasjon og ressurser

Mandat

Arbeidsgruppene skal gi forslag til 3 – 4 virksomhetsmål innenfor sitt virksomhetsområde og gjøre rede for veivalg og sentrale prinsipp for å nå målene.

Virksomhetsmålene skal relateres til:

 • Høringsdokumentet «Strategi for UiS 2017 – 2020» som legges fram for styremøtet 8. mars

 • Utviklingsavtalen med KD

 • TN s reviderte satsingsområder vedtatt av fakultetsstyret 6. desember
   

Sammensetning arbeidsgrupper:

 • Utdanning – oppstart slutten av mars
  Eric Brun (leder), Tom Ryen, Hirpa Lemu, Aksel Hiort, Eirik Abrahamsen, Jonas Bjørheim (studentrepr.), Lene Bjørnø, Lena Forgaard (sekretær).
 • Forskning – oppstart slutten av mars
  Øystein Lund Bø, Bjørn Hjertager (leder), Merete Vadla Madland, Magne Olav Sydnes, Terje Aven, Thor Ole Gulsrud, Sanne Lorentzen, Elisabeth Paulsen, Iren Lobekk, Lena Forgaard (sekretær)
 • Samfunnsengasjement – oppstart slutten av mars
  Terje Frøiland (leder), May Britt Myhr, Inge Christ, Siri Kalvig, Mohsen Assadi, Leif Gunnar Lie, studentrepresentant, Lena Forgaard (sekretær)
 • Organisasjon og ressurser – oppstart slutten av mars
  Gro Sokn (leder), Tormod Drengstig, Hilde Jonsbråten, Tore Markeset, Norbert Puttkamer, Heidi Eie Svendsen, studentrepresentant, Lena Forgaard (sekretær)

 

Arbeidet vil foregå våren 2017 og forslag til revidert strategi vil sendes på høring i mai/juni når utkast foreligger.

 

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (10.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol