Ønsker du å utvide din kjennskap til mulighetene med digitale læremidler - og få støtte til tiltak?


21. februar 2017 arrangerer TN fakultetet en workshop om digitale læremidler for nettbasert utdanning i samarbeid med NETTOP og Uniped. Kjølv Egelands hus KE A-204 kl. 12:00 - 15:00. NB Endret møterom

I forbindelse med at fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe for undervisningskvalitet, som særlig skal jobbe med prosjekt som omhandler overganger til digitale undervisningsformer, vil det bli lyst ut prosjektmidler.

I norsk universitet- høgskolesektor igangsettes det nå arbeid for å innføre merittering av undervisning.  Kompetanse om digitale læringsformer og varierte undervisningsformer vil i denne sammenheng være nyttige for alle med undervisningsoppgaver.

Program for dagen:

12.00 – 12.30     Lunsj

12.30 – 12.45     Velkommen og orientering om prosjektutlysning, pro-dekan for undervisning

12.40 – 13.30     NETTOP
                           E-kompendier, apper, praksis-caser, ulike varianter av video og opptak av

                           forelesninger som NETTOP kan lage i samarbeid med deg til bruk i din

                           undervisning.                            

13.30 – 13.50     Institutt for helsefag: Slik jobber vi med utvikling av digitale læringsressurser

13.50 – 14.10     UNIPED og UiS IKT: Hvordan vi kan hjelpe dere

14.10 – 14.30     IDE, Tom Ryen: «Blended learning» i Ingeniørfaglige innføringsemner

14.30 – 15.00     Prosjektsnakk og mingling

Meld deg på her innen 15. februar

Prosjektmidler vil lyses ut med frist i slutten av mars

NETTOP-UiS  er avdelingen for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning ved UiS. Siden 2000 har de produsert ulike nettbaserte løsninger innen en rekke fag. Nedenfor er en oversikt over hva NETTOP-UiS kan bidra med:

  • rådgivning på format og didaktikk i kurs som er nettstøttet eller nettbasert

  • prosjektledelse for utvikling av løsninger for nettbasert læring og formidling

  • forfatte tekst og skrive manus for digitale læremidler og video

  • utvikle visuelle elementer til digitale læremidler og nettbasert formidling; fotobehandling, videoopptak, tegning, animasjon etc.

  • programmering i webbaserte verktøy

  • < >< >

 

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (13.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol