SINTEF MARINTEKs Publiseringspris 2016


SINTEF MARINTEKs Publiseringspris for 2016 er tildelt til: Guomin Ji (Seniorforsker, SINTEF MARINTEK), Lanjing Li (Master Student, UiS) og Muk Chen Ong (Professor, UiS)

SINTEF MARINTEKs Publiseringspris 2016

SINTEF MARINTEKs Publiseringspris for 2016 er tildelt til:

Guomin Ji (Seniorforsker, SINTEF MARINTEK), Lanjing Li (Master Student, UiS) og Muk Chen Ong (Professor, UiS)

for publikasjonen “A Comparison of Simplified Engineering and FEM Methods for On-bottom Stability of Subsea Pipelines”, presentert på OMAE 2016 – 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, 19-24 juli 2016, i Busan, South Korea.

SINTEF MARINTEKs publiseringspris utdeles årlig for utvalgte fagartikler i anerkjente fagtidsskrift eller foredrag på anerkjente konferanser innenfor fagområder som inngår i SINTEF MARINTEKs virksomhet.

Følgende kriterier blir særlig lagt vekt på ved utvelgelsen av prisvinnerne:

  • Artikkelens/foredragets bidrag til å styrke SINTEF MARINTEKs faglige og markedsmessige anseelse

  • Resultatenes betydning for faglig og teknisk utvikling

  • Originalitet, ny forskning og utvikling

  • Kvalitet på skriftlig/muntlig og grafisk fremstilling


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (03.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Muk Chen Ong og Lanjing Li
Muk Chen Ong og Lanjing Li
Publikasjonsprisen 2016
Publikasjonsprisen 2016