MNT-konferansen 2017


Tema for konferansen "Transformative Education"

Har du husket å melde deg på MNT-konferansen 2017?

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer for å snakke om stortingsmeldingen

Kvalitet i utdanning, og professor og nevropsykolog dr. Sian Beilock ved University of Chicago

er Keynote Speaker.


 

Tema for konferansen ”Transformative Education”

Dato for konferansen er 30..-31.mars 2017 Meld deg på her >

 

Ved forrige konferanse ble deltagerlisten helt full, så det kan være lurt å melde seg på allerede nå.

 

UiO holder innlegg om ”Helhetlig fokus på utdanningsutvikling” og hoveddelen av konferansen er innsendte konferansebidrag som skal presenteres og diskuteres i konferansens parallellsesjoner. Aktuelle tema er:  Programutvikling, Utdanning i perspektiv, Undervisningsmetoder, Emnedidaktikk, Bruk av teknologi, Strategi for endring

Målgruppe for konferansen

  • Vitenskapelig ansatte innen MNT-utdanning

  • Personer som er aktive innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere

  • Ansatte innenfor pedagogikk og fagdidaktikk for MNT-utdanning

  • Utdanningenes interessenter; studenter, ansatte i videregående opplæring og relevant arbeidsliv

 

Konferansen retter seg spesielt mot undervisere i MNT-fag på høyskole eller universitet som er tett på studentene, vet hva som er vanskelig innenfor disse fagene, har erfaring med ulike undervisningsformer og vet hva studentene sliter med å mestre.

 

Se foreløpig program her >

 

For mer informasjon om konferansen, middag og overnatting –

se konferansens nettside her >

 

Vær vennlig å også spre invitasjonen videre til ditt fagmiljø og nettverk.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen arrangørene:

Universitets- og høgskolerådet, UHR ved fagstrategiske enheter for MNT-feltet,

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og UiO Matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Invitasjon til MNT-konferansen 2017
 

 

Vennlig hilsen Mette

 

Mette Mo Jakobsen

seniorrådgiver/ Senior Adviser

Universitets- og høgskolerådet/

The Norwegian Association of Higher Education Institutions

Stortorvet 2

0155 Oslo

Norge/Norway

Mobile +47 92898002

http://www.uhr.no

 

 

 

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (19.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol