Per A. Amundsen leder av NOKUT-komite


Professor Per A. Amundsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS, er oppnevnt av NOKUT som leder av sakkyndig komite som skal vurdere akkreditering av ph.studium i gass- og energisystemer ved Høgskolen i Telemark.

Komiteen består ellers av professor Alex C. Hoffmann, Universitetet i Bergen, og prof. em. Gustaf Olsson, Lunds Universitet og Chalmers Teknologiske Universitet.

Førsteamanuensis Runar Bøe, Institutt for petroleumsteknologi, UiS, er oppnevnt som sekretær.

 


Sist oppdatert av Egil Rugland (21.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
KOMITELEDER: Per A. Amundsen