Styrker kjemi-samarbeid med Europa


Kjemigruppen ved Institutt for matematikk og naturvitenskap (IMN) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har fått to nasjonale koordinatorer i årets utlysninger av EU sine COST-aksjoner.

Kåre B. Jørgensen og Magne O. Sydnes er begge tilknyttet programområdet Bioaktiv ved UiS og tilgangen på internasjonale samarbeidspartnere vil styrke forskningen og PhD-utdanningen innen programområdet.

European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 36 land i tillegg til Norge og de behandler søknader om opprettelse av nye nettverk to ganger årlig.

Totalt finnes i dag over 250 aktive COST-aksjoner i Europa, og hver varer rundt fire år. COST-aksjonene gir spennende muligheter for samarbeid for norske forskere, som deltar i vel 160 av aksjonene.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (27.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nærbilde av reagensrør
UiS styrker samarbeidet med EU innen organisk kjemi