Foredrag om vindparker og trender


I dag kl. 12.15 holder Rune Hersvik i Norsk Vind Energi en forelesning om finansiering og drift av vindparker for masterstudenter på UiS. Ansatte og andre som er interessert, er også velkomne.

Norsk Vind Energi AS har utviklet og fått realisert to vindparker i Rogaland: Høg-Jæren og Røyrmyra. Nå står 8 vindkraftprosjekter under planlegging og utvikling i inn- og utland.

I sommer kjøpte Google 12 år med fornybar energi i en avtale inngått med Norsk Vind Energi, BlackRock og Zephyr. Det gigantiske teknologiselskapet ønsker å forsyne sine europeiske datasentre med fornybar energi.

– Vår visjon er å bygge 0-utslippssamfunnet gjennom utbygging av fornybar energiforsyning og reduksjon av klimagasser, sier Rune Hersvik i Norsk Vind Energi, hvor han er leder for bærekraft og kommunikasjon. 

Han kommer til UiS i dag kl. 12.15 for å holde foredraget: «Financing and business structure of wind parks, future trends». 

Forelesningen er i Kjølv Egelands hus D-258 kl.12.15

Alle interesserte er hjertelig velkommen.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (27.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Vindmøllepark på Høg-Jæren.
Høg-Jæren vindpark kan forsyne om lag 13 000 husholdninger med ren, fornybar strøm. Foto: Torstein Thorsen Ekern