Tomas Brauner blir professor i fysikk


Tomas Brauner er tildelt opprykk til professor i fysikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet.

Tomas Brauner fikk sin doktorgrad i teoretisk fysikk ved Charles University i Praha i 2006. Han har deretter jobbet i flere år ved forskjellige universiteter i Tyskland, Finland og Østerrike. I 2015 ble han ansatt ved UiS som førsteamanuensis i fysikk. Brauner sin forskning spenner over et bredt spekter av emner i teoretisk fysikk. Han har også fått internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid på symmetrier i grunnleggende fysikk.
Selv om hans forskningsområde kan virke abstrakt og fjernt for mange av oss, har han alltid sett på fysikk som en måte til å forstå verden som omgir oss, og han ønsker å overføre denne kunnskapen videre til sine studenter.
Les mer om Tomas Brauner sin forskning her:
https://www.uis.no/fakulteter-institutter-og-sentre/det-teknisk-naturvitenskapelige-fakultet/fant-missing-link-i-velbrukt-fysikk-modell-article106203-8106.html

 

Tomas Brauner received his PhD degree in theoretical physics from Charles University in Prague in 2006, and subsequently spent eight years working at universities in Germany, Finland and Austria. In 2015, he joined the Institute for Mathematics and Natural Sciences at UiS as a new associate professor of physics.
Brauner’s research spans a broad range of topics in theoretical physics. He has for years focused on the behavior of fundamental constituents of matter under extreme conditions: extreme temperatures as in the early Universe and extreme densities as in the cores of neutron stars. However, he has also gained international recognition for his work on symmetries in fundamental physics.
Although his research area might seem abstract and remote to most people, Tomas Brauner has always viewed physics as a way to understand the world that surrounds us, and he strives to pass this attitude on to his students.

 


Sist oppdatert av Anne Karin Rafos (24.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol