Invitasjon til MNT-konferansen 2017


Tema for årets MNT- konferanse er «Transformative Education», et begrep som brukes for å beskrive at læring forandrer studentens perspektiv og forståelse

Invitasjon til MNT-konferansen 2017 -  Transformative Education (Se link)

Tema for årets MNT- konferanse er «Transformative Education», et begrep som brukes for å beskrive at læring forandrer studentens perspektiv og forståelse.

Konferansens keynote speaker er Sian Beylock - Professor, Department of Psychology and Committee on Education, University of Chicago.

Having trouble under pressure? Re-train your brain

Konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi) på høgskole eller universitet som er tett på studentene, vet hva som er vanskelig innenfor disse fagene, har erfaring med ulike undervisningsformer og vet hva studentene sliter med å mestre samt ledere, utdanningenes avtakere, interessenter og andre som er opptatt av utdanningskvalitet.

MNT-konferansen 2017 arrangeres 30.-31. mars på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo.

Frist for påmelding til konferansen er 3.februar 2017. Meld deg på her >


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (20.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol