Årlig utlysning Forskningstermin ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet


Nedenfor følger link til søknadsskjema og retningslinjer for Forskningstermin 2017/2018.

  • Søknadsfrist er 16. oktober 2016 – søknad sendes instituttleder

  • Frist for innstilling fra instituttene til fakultetet er 20. oktober 2016.

  • Tildeling skjer ved fakultetet senest innen 26. oktober 2016.

Ifølge Retningslinjene for forskningstermin som ble vedtatt i styret i oktober 2012 (US 80/12) er det fakultetene selv som innvilger forskningstermin.  Dette er ment å bidra til at det skal bli lettere for enhetene å tenke langsiktig med hensyn til bedre planlegging i forhold til erstatter, bedre planlegging for den som innvilges stipend, samkjøring med søknader om ekstern finansiering og andre detaljer knyttet til for eksempel et utenlandsopphold. Dette vil gi mer fleksibilitet og forutsigbarhet med hensyn til å kunne innvilge stipender med variabel periode. For eksempel at 6 måneder er tilstrekkelig for et stipend, eller at oppstart på en stipendperiode kan legges til det tidspunkt som passer best for den ansatte og eller enheten (innenfor en 2-års periode).

Retningslinjene er noe spisset med hensyn til at forskningsterminen skal benyttes til arbeid som faller inn under definisjonen av forskning. Ordningen bør som før siktes inn både mot formell kompetanseoppbygging og å gi gode arbeidsvilkår for etablerte forskere. Retningslinjene sier også noe om å bruke ordningen som et ledd i bedring av kjønnsbalansen. Ordningen kan bidra til måloppnåelse innenfor en rekke områder, herunder internasjonalisering. Forskningsopphold i utlandet kan her være et kriterium. Forskningstermin skal kunne brukes gjennom hele karrieren for vitenskapelig ansatte.

Forskningsopphold (min. 6 mndr)  ved ekstern institusjon gis prioritet i forbindelse med vurdering av søknadene. For å bygge opp om økt mobilitet har fakultetet avsatt ekstra midler som det kan søkes om i forbindelse med utenlandsopphold for denne utlysningsperioden.  Her legges NFR sine satser til grunn og tildeles innenfor avsatt ramme ved fakultetet.

mvh

Øystein Lund Bø, dekan

Søknadsskjema for forskningstermin

Retningslinjer for forskningstermin

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (29.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol