Nominering til TEKNA Fagråds utdanningspris 2016/TEKNA educational award


Tekna Fagråd Stavanger har som generelt formål å stimulere teknologi- og utdanningsinstitusjoner i regionen. Regionen er i sterk vekst, og krever derfor også teknologikunnskap i offentlige etater og næringsliv. Samhandling mellom UiS og disse arenaer vil dra nytte av aktive bidrag i forbindelse med bachelor, master og doktorgrader. God veiledning og høy kvalitet for studentenes oppgaver er essensielt for opprettholdelse og forbedring av denne type teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Dette gir også verdi for universitetsbyen og regionen.

TEKNA Fagråds Utdanningspris 2016

Studenter og veiledere på master oppfordres til å nominere beste bedrift for veiledning i masteroppgaver 2016 og den deles ut på årets masterseremoni 16. juni 2016.

Nominasjonsskjema følger under teksten.

Informasjon om Tekna Stavanger avdeling, v/Tekna Fagråd Stavanger - per 8.1.2012

Universitetet i Stavanger (UiS) ble opprettet fra januar 2005. Tekna Fagråd Stavanger har som generelt formål å stimulere teknologi- og utdanningsinstitusjoner i regionen. Regionen er i sterk vekst, og krever derfor også teknologikunnskap i offentlige etater og næringsliv. Samhandling mellom UiS og disse arenaer vil dra nytte av aktive bidrag i forbindelse med bachelor, master og doktorgrader. God veiledning og høy kvalitet for studentenes oppgaver er essensielt for opprettholdelse og forbedring av denne type teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Dette gir også verdi for universitetsbyen og regionen.

  • Formålet med Teknas Utdanningspris er å bidra til å styrke disse forhold med spesiell fokus Mastergradsoppgaver .

  Prisen gis til en virksomhet innen offentfig eller privat sektor som på denne måten har bidratt til å styrke teknisk-naturvitenskapelig utdanning ved UiS.

  Tekna Fagråd Stavanger utdelte Tekna Utdanningspris 2011 for første gang juni 2011.

   Det er utarbeidet egne retningslinjer og jurykomite  for Utdanningsprisen og sentrale kriterier er:

a. Prisvinneren skal ha hatt samhandling mot UiS-studentoppgaver gjennom:

  • studentvertskap (studenten har kontorplass hos virksomheten) ,
  • eller fagveiledning (virksomheten lar egne ansatte bruke tid til faglig veiledning),
  • eventuelt som forslagsstiller til studentoppgaver

b. Prisvinneren skal i denne samhandling frembringe teknologiske problemstillinger som er innovative og genereIt sett nyttige for teknisk-naturvitenskapelig utdanning ved UiS.

Jurykomiteen  som vurderer nominerte kandidater består av:


           a. 2 representanter fra Tekna Fagråd Stavanger

           b. 1 representant fra Tekna studentstyre ved UiS

           c. 1 representant  fra  UiS, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

          d. 1 representant som Fagrådet oppnevner som en uhildet part fra næringsliv eller offentlig forvaltning.

Egen nominasjonsprosess pågår i regi av jurykomiteen . Det er kun studenter og deres veiledere ved UiS

som kan nominere kandidater . Skjema sendes på mail innen 1.6.2016 til TN fakultetsadministrasjon ved  nina.h.stava@uis.no

Nominasjonsskjema norsk     Nominasjonsskjema engelsk


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (10.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol