MNT-konferansen 2017 - Call for papers.


MNT-konferansen 2017 - Call for papers. Neste MNT-konferanse holdes 30-31. mars 2017 på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo. Det inviteres nå til å komme med bidrag til konferansen. Informasjon om tema, tidsfrister, kriterier for review, komite og praktisk informasjon finnes i vedlagte invitasjon. Konferansen har som formål å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring i fagene. Interesserte inviteres til å dokumentere og dele sine erfaringer og arbeid for å fremme utdanningskvalitet på MNT-konferansen 2017. Konferansen arrangeres av Universitets- og høgskolerådet, UHR ved fagstrategiske enheter for MNT-feltet, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og UiO Matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

MNT-konferansen 2017 - Call for paper


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (09.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol