Nye eksterne medlemmer til TN fakultetsstyre


Styret ved Universitetet i Stavanger har i møte 11.2.2016 oppnevnt følgende eksterne medlemmer til fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

Kirsti Veggeland (Oljedirektoratet)                

Kristin Flornes (IRIS)      1. vara

Hans Tore Frydnes (SUS)                            

Kjell Eriksson (DNV GL) 1. vara

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (23.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol