Oppfordrer ansatte til å søke rektorstillingen


Rektorstillingen ved UiS ble nylig utlyst, med søknadsfrist 15. september. Den nye rektoren blir leder for universitetets samlede virksomhet.

– Jeg vil oppfordre ansatte å vurdere om de skal søke stillingen, sier nåværende rektor Marit Boyesen.

– Jeg oppfordrer også UiS-ansatte til å oppmuntre kolleger som de tror kan egne seg for denne viktige stillingen, til å søke, påpeker hun. 

Faglighet og gode lederegenskaper er viktige kriterier

Søkere bør ha høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, og førstehåndserfaring fra universitets- og høgskolesektorens kjernevirksomhet, står det i stillingsutlysningen.

– Søkere bør ha et bredt faglig nettverk og gode lederegenskaper. Faglighet er viktig. Professorkompetanse er ønskelig. Jeg tenker at det kan være flere gode kandidater internt her på UiS. Derfor håper jeg at flere ansatte vil oppmuntre kolleger de har tro på, om å søke stillingen, sier Boyesen.

Les med om stillingen og kompetansekrav i kunngjøringen som er tilgjengelig på universitetets nettsider.

Innstilling i desember

Styret foretar ansettelse i stillingen etter innstilling fra et utvalg sammensatt av dekan Gro Ellen Mathisen, økonomi- og virksomhetsdirektør Eli Løvaas Kolstø, eksternt styremedlem Siri Espedal Kindem, ansattrepresentantene Svein Tuastad og Anne Marit Aspenes, og studentrepresentantene Sverre Daniel Gaupås og Cathrine Johanne Sønvisen.

Utvalget tar sikte på å legge fram sin innstilling til styrets møte 6. desember.

Tekst: Karen Anne Okstad


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (24.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Marit Boyesen
Nåværende rektor, Marit Boyesen, tror det kan finnes mange gode rektor-kandidater blant kollegiet på UiS.
AD-HOC TELEFON FOR AV-HENVENDELSER

IT-avdelingen har opprettet en egen ad-hoc telefon for AV-henvendelser. Telefonen er til bruk når en trenger rask hjelp til å løse AV-problemer i en undervisningssituasjon, på møter og andre arrangement. Tjenesten gjelder Ullandhaug, innen vanlig arbeidstid.

Tlf.nr. er (518) 34567