Innspill fra Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi


1.
Skal vi ta ansvar for samfunnet og infrastrukturen vi bruker daglig?
Vi har hatt bra fagmiljøer på disse feltene, men nå er det krefter som ønsker å nedlegge etter som folk pensjoneres.
Elkraft er nedlagt(selv om vi var nasjonalt knutepunkt).
Teknisk planlegging ble forsøkt lagt ned tidligere i år, hvem skal da sørge for vann, avløp, veibygging og byggetillatelsene osv.?
Hus går neppe av moten, vi har bare to vitenskapelige på dette fagfeltet hvorav en skal ha studiepermisjon, begge er ca 65 år.
Jeg er har tjent inn millionbeløp på kurs i taksering av hus, disse midlene er blitt brukt til andre ting på fakultetet.
Vi kan bygge et nasjonalt knutepunkt for taksering og eiendomsforvaltning, men det må gjøres nå. Det vil gå på tvers av fakultetene.
Studentantallet på bygg er 3 – 4 ganger så mange som for tre år siden, vi har mistet tre stillinger mens fakultetet har fått flere stillinger.
Interessante forskningsprosjekter ventes inn. Vær snill å si ifra hvis vi er uønsket.

2.
UiS skal satse på områder som miljø, energi osv., da må det tenkes på fagfeltene planlegging, infrastruktur og bygninger.

3.
Vi bør bli like store på EVU som på ordinære studier, ansett folk direkte for EVU oppgaver.
Det styrker fagmiljøene, gjør oss kjent og koster ikke penger.

5.
Bygg hotell på campus med tanke på EVU, nasjonalt og internasjonalt.

6.
Ansett bare gode folk med praksis fra næringslivet som vet hvordan resultater skapes.
Vi trenger ikke flere propper i systemet som tenker gammeldags universitet.

Sist oppdatert av (25.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol