Innspill til strategiprosessen fra StOr


Konkrete punkter:

- UiS skal være et ledende universitet på studentmedvirkning
- UiS skal i videreutviklingen av universitetet og studentbyen Stavanger styrke forholdet til studentene som en av sine viktigste samarbeidspartnere
- UiS skal videreutvikle samarbeidet med StudentOrganisasjonen(StOr) på alle beslutningsnivå og sikre forståelse mellom fagmiljøene og StOr gjennom verdiene anerkjennelse, aksept og respekt

Sist oppdatert av (25.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol