Innspill og statusrapporter fra de ulike enhetene


På denne siden vil det fortløpende bli lagt ut lenke til innspill og statusrapporter fra de ulike enhetene.

Tenketanker
Tenketank for problembasert læring, innovasjon og IKT i undervisningen
Tenketank for psykologistudier ved UiS
Tenketank for helsefakultet
    - Møtereferat 11. mars 2008

    - Jan Erik Karlsen: Helsefakultet i 2020
    - Stein Tore Nilsen: Helsefakultet en mulighet?
Tenketank for fremtidens lærerutdanning
Tenketank for ”Fakultet for økonomi og ledelse”
Vidar Hansen: Tenketanker om energisatsning ved UiS

Innspill fra enheter
Teknisk-administrativt ansatte v/ Joan S. Rongen, Sara Mauland, Fredrik Skår og Lene Fosshaug
Atle Løkken, leder NettOp
Økonomi- og virksomhetsdirektør Kai M. Brekke
StOr
    - StOr: Konkrete punkter
Bibliotekdirektør Espen von Osten Skjoldal
Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen
Forskningsdirektør Helge Ole Bergesen
Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes
Personaldirektør Halfdan Hagen
Ressursdirektør John Branem Møst
Innspill fra varastyremedlem Arve Nyland

Det humanistiske fakultet
Innspill fra Det humanistiske fakultet
Innspill til strategiprosessen: Dekan Tor Hauken, HF
Institutt for musikk og dans
Institutt for kultur- og språkvitenskap
- Innspill fra instituttleder Marie Smith-Solbakken og Alexandre Dessingué, forskningsleder for fremmed- og andrespråkopplæring (FFAO)
- Fransk 
- KRL   
- NOMSA
Institutt for førskolelærerutdanning
Senter for atferdsforskning
Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk (pp 258,5 KB)
Lesesenteret

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Dekan Per Arne Bjørkum, TN
TN-fakultetet: Visjon/strategi 2009-2002
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
- Samfunnssikkerhet (SV og TN)
Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi

    - Innspill til strategi
Institutt for petroleumsteknologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
SV-fakultetet: Tilbakemelding på foreløpig overordnet strategi med SWOT-analyse og fremtidsbilder UiS 2020
Innspill til strategiprosessen: Dekan Marit Boyesen, SV
Institutt for helsefag
    - Strategidokument
Institutt for sosialfag
Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi-og ledelse (pp 272 Kb)
    - Innspill fra NHS-IØL
Institutt for medie-, kultur-, og samfunnsfag
    - Innspill til langsiktig strategi for UiS
    - Samfunnsfagenes betydning for journalist-/fjernsynsproduksjonsstudiene
    - Endringsledelse
    - Samfunnssikkerhet (SV og TN)
    - Samfunnssikkerhet (pp 245 kb)
Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning

Høringsuttalelser
Oppsummering av høringsuttalelsene
Det humanistiske fakultet
- Uttalelse vedtatt i fakultetsrådet
Det samfunnsvitenskapelig fakultet med vedlegg fra
- Behandlingen i fakultetsrådet
- Dekan Marit Boyesen
- Institutt for helsefag
- Institutt for sosialfag
- Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi- og ledelsesfag
- Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag
Det teknisk naturvitenskapelige fakultet med vedlegg fra
- Dekan Per Arne Bjørkum, del 1, del 2 og del 3
- Innspill til HMS
- Tilleggsbrev til ansatte
- Institutt for petroleumsteknologi
- Faggruppen for byutvikling og urban design – gjelder kun byggfagene
- Knut Jonas Espedal – gjelder kun byggfagene
- Fakultetrådsvedtak og uttalelse
Teknisk-administrative ansatte (Rongen, Mauland, Skår, Fosshaug)
Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning
Universitetsbiblioteket
Felles ressurssenter v/ressursdirektøren
Felles ressurssenter - IT-avdelingen
Faggrupper i utdanningsavdelingen
Strategi- og kommunikasjonsavdelingen
StOr
SiS
IRIS
Universitetsfondet for Rogaland
Tor Espedal
NHO Reiseliv
Stavanger-regionen Næringsutvikling AS
Revidert utkast fra universitetsdirektørens arbeidsgruppe
Sist oppdatert av Silje Stangeland (06.06.2008)

Skriv ut artikkel print symbol