Petter Spence: Ang. teknisk-administrativt innspill


Først vil jeg takke for et veldig godt initiativ. Spørsmålet om de teknisk-administrative funksjonenes rolle i videreutviklingen av UiS har så langt vært bortimot fraværende.

Av IT-sjef Petter Spence (publisert 29.04.08 på debattsidene på UiS.no)

Innspillet inneholder mange gode tanker og intensjoner, men her skal jeg bare kort ta opp et kulepunkt som angår mitt eget ansvarsområde, nemlig bruk av informasjonssystemer (IS) og informasjonsteknologi (IT) ved UiS.

Formuleringen "IKT-nettverk som er oppgradert til beste nivå hvert tredje år" bør fjernes. Den er meningsløs (hva mener man med "IKT-nettverk"? Hva er "beste nivå"?), og uansett hvilke tolkninger man legger til grunn vil oppgradering hvert tredje år være å kaste penger ut vinduet. Viktigere er det kanskje at punktet bygger opp om en oppfatning hvor IKT primært oppfattes som en infrastrukturtjeneste. Det er det selvfølgelig også. Men kanskje mer enn noen annen teknologi er innovativ og god bruk av informasjonssystemer og -teknologi avhengig av et godt samarbeid mellom enkeltbrukere/fagmiljø, organisasjon og teknologi. Dette samspillet fungerer ikke tilfredsstillende i dag. Den strategiske utfordringen må derfor bli hvordan man skal mobilisere og involvere alle relevante miljøer for å sikre at UiS blir blant de beste til å utnytte IS/IT innen forskning, undervisning, formidling og nyskaping.

Sist oppdatert av (30.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no