Ole Bjørn Rongen: Mål og verdier for UiS


Vi er bedt om å komme med konkrete forslag til nytt strategidokument. Her er noen foreløpige formuleringer til mål og verdier for UiS.

Av førsteamanuensis Ole Bjørn Rongen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (publisert 21.04.08 på debattsidene på UiS.no)

Forskning - forskningens frihet og uavhengighet er en grunnleggende verdi for UiS. Den enkelte akademikers individuelle akademiske frihet er under press, bl.a. av den stadig sterkere prioriteringa av forskergrupper. Vi er særskilt oppmerksomme på at både oppdragsforskning og de store nasjonale og internasjonale forskningsprogramma kan undergrave den frie forsknings muligheter.

Undervisning - være med på å utvikle og dyktiggjøre studentene våre som kritiske og ansvarlige forskere og yrkesutøvere. Studentene er ikke "kunder" på et marked, men sjølstendige individ som kommer til oss for å lære og å utdanne seg. Vi ønsker velkommen godt motiverte, aktive og lærevillige studenter som setter pris både på kravene og gledene ved et akademisk liv.

Formidling - spre kunnskap og fremme innsikt. Mange UiS-ansatte ønsker å ta del i den offentlige debatten på kritisk og konstruktivt vis. Vi stiller opp når det er behov for vår fagkunnskap og innsikt, men vi godtar ikke meningstvang eller begeistringsplikt.

Universitetets sjølstendighet - Vi må aldri la eksterne krefter styre vår organisering eller fagportefølje. UiS skal ikke motta gaver med bindinger av noe slag.

UiS skal arbeide langsiktig i samarbeid med andre universitet og høgskoler for full statlig finansiering av høgere utdanning og for å komme vekk fra resultatbasert finansiering og New Public Management. Inntil videre gjør vi det beste ut av det eksisterende systemet, men uten at det skal få ødelegge fagmiljøer eller studieretninger.

Sist oppdatert av (21.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no