Ole Bjørn Rongen: Strategidebatt og store ord


I samband med strategidebatten og særleg ordskiftet om "verdiane" våre, kan det høve å sitere eit gammalt ordtak frå Jæren: "Du skal ikkje halda deg med større ord enn at du kan vinterfø dei."

Av førsteamanuensis Ole Bjørn Rongen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (publisert 09.04.08 på debattsidene på UiS.no)

Dette har eg frå kollega her på gangen, Svein Erik Høie, som kan mykje slikt.

Jærbuen er smålåten, men er ikkje nettopp måtehald ein høveleg verdi for oss å ta med ut i den store innovative verda?

Sist oppdatert av (14.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no