Tore Klepsvik: Nyskaping og internasjonalisering


La oss for all del være nyskapingsuniversitetet! Det mest interessante i denne sammenhengen er vel om vi faktisk er nyskapende?

Av seniorrådgiver Tore Klepsvik, Utdanningsavdelingen (publisert 09.04.08 på debattsidene på UiS.no)

På allmøtet om strategiprosessen viste Jan Erik Karlsen til European Consortium of Innovative Universities (eciu.web.ua.pt). Snakket Karlsen på invitasjon fra rektoratet? Uansett hvem avsenderen var må man vel oppfatte ECIU som et eksempel til etterfølgelse for UiS? Jeg har lest konsortiets "Vision and Mission" og det er meget iøynefallende at ECIU oppfatter nyskaping og internasjonalisering som to sider av samme sak. Dessuten er jo nettverket i seg selv en internasjonal organisasjon, siden det består av universiteter i ulike land. Her er en sammenfatning av konsortiets målsettinger:

- øke antall fellesmastere
- øke studentutvekslinga mellom ECIU-institusjoner
- øke tilsattmobiliteten i ECIU
- øke deltakelsen i ECIUs ledelsesprogram
- øke forskningssamarbeidet innenfor nettverket
- dele erfaringer fra regionalt samarbeid

Man søker altså å oppnå nyskapingsgevinster gjennom internasjonalt samarbeid. Det er også interessant å nevne i sakens anledning at UiS har et formalisert samarbeid med både Universitetet i Ålborg og Universidade de Aveiro, som er to av ECIU-universitetene. Så kan vi vel få drahjelp av våre samarbeidspartnere når vi skal strekke oss etter liknende nyskapende internasjonaliseringsmål?

I går tirsdag, var det "Internasjonal dag" ved UiS. Dette evenementet finner sted hvert semester. Denne gang var Internasjonal dag organisert som et seminar for de ansatte ved UiS. En fullstappet sal tyder på en økende interesse for temaet. Hovedinnlegget ved viserektor for internasjonalisering Kjersti Fløttum (UiB), satte mellom annet søkelys på koblingen mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringsarbeidet.

Ingen faglige ledere (bortsett fra én instiuttleder) var påmeldt. Ved nyskapingsuniversitetet!

Sist oppdatert av (14.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no