Kjartan Lindland: Svar: Om visjon og målsetting


Skjæveland mener at "ordbruken i utkast til strategiplan for UiS er feil". Og videre at " Det som er foreslått som visjon er ikke det, men en målsetting".

Av markedsrådgiver Kjartan Lindland, Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (publisert 08.04.08 på debattsidene på UiS.no)

Her følger et utdrag fra min siviløkonomoppgave som tar for seg nettopp disse ulike begrepene/verktøyene, og bruken av dem i organisasjoners strategi- og identitetsarbeid:

Organisasjoners målsetninger er en viktig brikke i å forstå selskapsidentiteten. Målsetninger er mer spesifikke enn visjon, og burde inneholde tre elementer: (a) Den burde ha en tydelig mållinje, slik at man kan vite når målsetningene er oppnådd; (b) den burde være risikofull - men innen rekkevidde, kun med anstrengelser; (c) det hjelper med en tidsfrist, som er kort nok til å gjelde de nåværende ansatte. Mål kan ha en motiverende effekt på de ansatte, ha en styrende funksjon og fungere som evalueringskriterier for det arbeidet virksomheten utfører.

Den sentrale idé og visjonen er drivkreftene i organisasjonen. De er det organisasjonen handler om, står for og tror på. En organisasjon formes og blir til det den er, i kraft av sin historie, struktur, strategi, sine suksesser og fiaskoer og de personligheter, som har skapt og dominert den. Visjonen forteller hva som er "drømmen", og trekker dermed opp det overordnede målet og kursen for alt man gjør til daglig. Visjonen skal gjerne inneholde realistiske forestillinger om noe positivt. Den har ingen tidsfrist eller utløpsdato, og den skal ha en bred appell til både interne og eksterne "stakeholders". Enkelte virksomheter velger å kalle sin sentrale idé og visjon "bedriftsfilosofien", men valg av tittel betyr ikke noe - det er substansen, og i enkelte tilfeller kulturarven som er viktig.

Sist oppdatert av (08.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no