Svein M. Skjæveland: Om visjon og målsetting


Strategidokumentet for Universitet i Stavanger 2009-2020 er lagt ut til høring. Jeg synes forslaget til visjon, "Universitetet i Stavanger skal være et ledende nyskapingsuniversitet, kjent for fremragende undervisning, forskning og formidling av kunnskap til og fra samfunnet", snarere er en målsetting, som en kan like eller ei, men slett ingen visjon.

Av professor Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi (publisert 07.04.08 på debattsidene på UiS.no)

På hjemmesiden til Universitetet i Oslo står det: "Visjonen skal kort og tydelig fortelle oss hvorfor vi går på arbeid. Den skal gi oss energi og begeistre oss til innsats. Visjonen skal blinke som et fyrtårn der fremme og gjøre det helt klart hvor vi skal. Visjonen skal "sitte" både i hjertet og hjernen på folk. Om vi ikke husker hvert eneste ord i forretningsidéen, skal vi ikke tvile et øyeblikk på hva som er visjonen. Det er den vi skal styre etter." Og visjonen til UiO er: "Vi skal utfordre kunnskapens grenser og gi den enkelte og samfunnet innsikt til å forme sin fremtid." Og det kommenteres at dette er visjonen til et universitet, ikke en forretningskjede. Og det heter at det overordnede mål for perioden er at UiO skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard.

Dersom en sjekker ut hva deler av næringslivet bruker som visjon, så synes jeg det er mer passende å betegne det som målsetting for virksomheten, ofte innbakt forretningsideen, enn en begrunnelse for å arbeide der.

Her er noen eksempler på det firmaene selv betegner som visjon, funnet på nettet:

BI: Faglig styrke og relevans gjør BI til en ledende europeisk handelshøyskole.

Thon: Thon Hotels skal endre opplevelsen av å være gjest på hotell!

Ringnes bryggeri: Norges drikkevarespesialist - kundefokusert og nyskapende.

Acta: Den ledende investeringsrådgiver i det nordiske sparemarkedet.

NTNU har visjonen "kreativ, konstruktiv, kritisk" og lister opp det de kaller hovedmål på sin hjemmeside. Det første er: "NTNU skal være et internasjonalt ledende universitet innenfor sitt hovedområde - teknisk-naturvitenskapelig forskning og utdanning." Og det synes jeg i form ligner forslaget til visjon for UiS, men altså kalt en målsetting av NTNU.

Så jeg synes at ordbruken i utkast til strategiplan for UiS er feil. Det som er foreslått som visjon er ikke det, men en målsetting. En annen sak er om denne målsettingen er god for et universitet.

Sist oppdatert av (07.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no