Roar Hjulstad: Takk Jan Erik Vinnem


Takk Jan Erik Vinnem for at du har satt spørsmålet om universitetets faglige integritet på dagsorden. Universitetet trenger uredde mennesker som deg. Jeg håper at du velger å være med oss på veien videre.

Av førsteamanuensis Roar Hjulstad, Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse (publisert 07.04.08 på debattsidene på UiS.no)

Takk Stavanger Aftenblad for at dere har fulgt opp denne Lyse-saken på en beundringsverdig eksakt måte og satt fingeren i en fet mage som dels består i universitetets manglende forståelse av sitt samfunnsansvar og dels i universitetets pinlige administrative selvgodhet. Uten dere hadde neppe unnskyldningen fra rektor kommet.

Takk Aslaug Mikkelsen fordi du omsider gikk beklagelsens tunge vei. Det er ikke en lett vei å gå. Forhåpentligvis har teppevandringsentusiastene i sentraladministrasjonen nå hatt sin siste opptreden. Hvis jeg kan tillate meg noen anbefalinger til slutt:
-Lytt til ansattes høringsuttalelser selv om de måtte være annerledes enn dine egne. Bruk tid på modning og avklaring av eventuelle misforståelser. Ikke skap unødige konflikter.
-Ikke karakteriser kolleger som måtte mene noe annet enn deg som psykologisk umodne, engstelige, konservative og usikre.
-Gi kritikerne på SV-fakultetet garantier for et fortsatt bærekraftig SV-fakultet i debatten om en ny Business School. Vi kan ikke ha et universitet uten et SV-fakultet og slike garantier bør det være overkommelig å gi.
-Bruk mindre tid på reiser med næringslivsforeninger og mer tid på jobben med de demokratiske valgløftene.
-Velg mindre svulstige strategiformuleringer. Ingen lag som rykker opp i øverste divisjon har større ambisjoner enn å overleve på en anstendig måte på kort sikt. Det tar tid å bli norgesmestre, også for Universitetet i Stavanger. Det har Vinnem-saken kanskje lært oss.

Sist oppdatert av (07.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no