Jeanette Rollheim: Strategi og begreper


På allmøtet i Kjell Arholms hus i dag, ble UiS som "nyskapingsuniversitet" det som bar debatten - igjen. Det var likevel engasjerende innlegg fra både tilhengere og motstandere av å benytte denne benevnelsen som særmerke på institusjonen vår.

Av førstekonsulent Jeanette Rollheim, fak.adm. HF (publisert 03.04.08 på debattsidene på UiS.no)

Men, som Ole Bjørn Rongen påpekte, er det flere begreper i strategidokumentet som fortjener oppmerksomhet. Han nevnte "kvalitet", som ikke i seg selv er en verdi, slik det dermed feilaktig fremstilles.

Selv er jeg mest opptatt av hvordan "relevans" så stille inntar en fremtredende plass - og får stå i fred, når det snakkes om verdier, mål, strategi og finansiering... Dette begrepet fortjener også oppmerksomhet! I hvilken grad skal og bør "relevans" være førende for det denne virksomheten bedriver? Hvordan er forholdet mellom "relevans" og "nyskaping"?

Sist oppdatert av (04.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no