Roar Hjulstad: Er demokrati farlig?


Ja, Einar Marnburg, det er skummelt og det skal det også være.

Av førsteamanuensis Roar Hjulstad, Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse (publisert 10.03.08 på debattsidene på UiS.no)

Det betyr at flertallet av beslutningstakere er tildelt avgjørende myndighet, noe mindretallsinteresser må innrette seg etter. Vetoprinsipper skal imidlertid praktiseres med kløkt: Ikke alle spørsmål egner seg for bruk av "referendum" og det er ikke alltid at flertallet har rett, men når man først velger å bruke høringsprinsippet så må man vel også respektere det? Respekt for et mindretall er imidlertid et godt unntaksprinsipp. Det praktiseres normalt hvor sakene ikke er veldig viktige for flertallet og hvor flertallet er knapt. Det er godt mulig at spørsmålet om et nytt fakultet er en slik sak, men da har jeg betydelig mer respekt for resonnementet til Kjell Hausken som oppfordrer til en debatt om alternativenes faktiske konsekvenser. Dette er også mitt anliggende.

Jeg synes fremdeles ideen om et nytt Businessfakultet er en spennende ide, men ikke for enhver pris, og har påpekt følgende betenkeligheter:

1) Respekten for en demokratisk høringsrunde hvor alle fakultetene er skeptiske
2) Ønske om et bærekraftig nytt fakultet med en samling av økonommiljøene
3) En nærmere vurdering av konsekvensene for det gjenværende SV-fakultetet

Det er det siste punktet som for meg er det viktigste i denne diskusjonen. Jeg ønsker ikke et Businessfakultet hvis resultatet blir at vi ikke lenger har et bærekraftig SV-fakultet, og det bør UiS ha etter min mening. Både NHS og IØL, som selvstendige institutter, kan løse sine oppdrag innenfor et SV-fakultet. Slik er det i dag. Spørsmålet om de kan gjøre det bedre innenfor et nytt fakultet bør vurderes mot konsekvensene for det gjenværende SV-miljøet. Rektor har satt ned en spesialkomite for utredning av slike konsekvenser. Det er utmerket. Mer opplyst informasjon bør vi alle søke.

For meg er det viktige dilemmaer i denne saken som vi åpent bør ta stilling til:

a) Avveiningen mellom respekt for et flertall (gjennom en høringsrunde) og respekt for et mindretall (støtte til lokalt entreprenørskap)
b) Avveiningen mellom lokale konsekvenser (bedre arbeidsbetingelser for businessorienterte fag) og konsekvenser for hele systemet (SV-fakultetet og UiS)

Min hovedinnvending retter seg mot den prosessen vi hittil har hatt. Jeg synes den har klare trekk av overkjøring, og det er ingen tjent med. Jeg har derimot den tillit til rektoratet at vi fremover kan rette prosessen mot en best mulig avklaring av konsekvenser, både demokratiske og saksspesifikke.

Sist oppdatert av (25.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no