Einar Marnburg: Strategi og demokrati


Jeg ser til min forbauselse at rektoratets valgløfter om mer demokratisk innflytelse nå blir trukket inn i debatten om business school / business fakultet.

Av professor Einar Marnburg, Norsk hotellhøgskole- Institutt for økonomi og ledelse (publisert 10.03.08 på debattsidene på UiS.no)

Det er Hjulstad som i demokratiets ånd bøyer nakken og blir imot den business schoolen som han egentlig er for (eller er han det? - vanskelig å vite). Grunnlaget for dette er at det er kommet inn svært mange høringstilsvar som er negative til ideen.

Vel, også jeg som faktisk underviser i bedriftsutvikling og strategi, kan bli blek i nebbet når jeg ser alle ordene og svulstige formuleringer som slynges rundt i denne debatten. For det er jo verken lett å bestemme seg for hva man skal bli best i (forskning, profesjoner, nyskapning etc.) eller hvor man skal bli best (Norge, Skandinavia, Europa, Verden). Ikke vet jeg om det er visjoner, illusjoner eller hallusinasjoner vi nå bruker så mye energi på å drøfte.

Men det er et alvor i dette også. Nemlig hvordan vårt universitet som er i støpeskjeen skal bli. Business School er ingen hallusinasjon, men rent faktisk en etablering av et sterkt øk.adm-miljø. En etablering som, etter min mening, skulle ha skjedd for 20 år siden. Andre deler av universitetet frykter tydeligvis at Business Schoolen vil skape uro i organisasjonen og berøve andre for ressurser. Begge deler er, på kort sikt, sikkert sant. Rektoratet er demokratisk valgt, men er personlig ansvarlige for sine handlinger. En Business School kan skape store inntekter i framtiden, mange og bedre studenter og faglærere, gi universitetet profil og godt omdømme. Dersom dette er rektoratets oppfattelse bør de også føle seg forpliktet til å gjøre det de vurderer som det beste for UiS. Dette er hva valgte ledere gjør i de fleste praktiserende demokratier.

Dette betyr ikke at valgløfter og demokratisering lider skade. På institutt NHS-IØL har ideen bred oppslutning hos oss som hører til der. Skulle rektoratet hindre dette spesifikke instituttet å utvikle seg i en bestemt retning, ja, i så fall ville det ikke blitt mye igjen av rektoratets valgløfte om større selvstendighet for instituttene.

Et tredje moment som kan styrke rektoratets plikt til å gripe ideen med Business School er at dette er, så vidt jeg har registrert fra sidelinjen, det eneste konkrete nyskapningsforslag som så langt har kommet fram i strategidebatten. Her er det altså ikke mye konkurranse og ikke mange alternative nyskapningsforslag å velge mellom.

Som det fremgår her er jeg selv en tilhenger av ideen om en Business School. Kanskje tar jeg feil, kanskje vil den ødelegge mer enn den skaper. Og dette skal jeg gjerne være med å diskutere, være åpen og oppriktig i forhold til de motforstillinger som andre har. Men la oss holde demokratidebatten utenfor. La rektoratet få lov å gjøre det de oppfatter som en god jobb for UiS.

Sist oppdatert av (25.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no