Per Ramvi: Styret vedtar strategi 2020 i junimøtet


Forholdet mellom forskning og nyskaping, kan vel sammelignes med forholdet forskning og undervisning.

Av universitetsdirektør Per Ramvi (publisert 29.02.08 på debattsidene på UiS.no)

Hva en nyskapingsprofil innebærer, viser jeg til styrepapirene, og vedleggene (presentasjoner fra Ole Bjerrefjord og fra Jan Erik Karlsen). Hva profilen vil innebære for UiS vil være viktige konkretiseringer i det videre strategiarbeidet som pågår i hele organisasjonen.

Visjonen bør sikkert "flikkes på" språklig for å oppnå den beste og mest presisie formulering. Her kan dyktige personer fra journalistutdanningen sikkert bidra konstruktivt.

Og det blir det rikelig anledning til.

Styret har ikke fattet vedtak i noe element i fremtidig Strategi 2020, men har foreløpig tatt strategiprosessen og innspill fra denne til orientering med ulike merknader og kommentarer som ledelsen tar med seg i det videe arbeid. Styret skal vedta strategi 2020 (herunder idegrunnlag, visjon og verdier)i styremøtet i juni.

Sist oppdatert av (29.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no