Ole Bjørn Rongen: Strategiprosessen og dei store orda


"UiS skal være det nasjonalt ledende nyskapingsuniversitetet", går direktøren inn for som vår "visjon" for 2020. Dei andre universiteta kan få vera leiande i forsking, UiS i nyskaping.

Av førsteamanuensis Ole Bjørn Rongen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (publisert 27.02.08 på debattsidene på UiS.no)

Under verdiene "integritet og troverdighet" står det at ?studenter og ansatte skal stimuleres til kritisk kunnskapssøking og refleksjon og framstå med troverdighet og integritet?. Vi skal "stimuleres" som var vi pavlovske rotter! Og vi skal "framstå" som truverdige. Ved hjelp av reklame og pr-folk?

Hvorfor er ikke verdier som "sannhetssøking" og "kritisk refleksjon" med blant kjerneverdiene til et universitet?

Sist oppdatert av (28.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no