Ole Bjørn Rongen: UiS-verdier og store ord


De store orda flyter lett i direktørens saksforelegg om UiS-verdier som styret skal drøfte. Under kjerneverdiene kvalitet og relevans kan vi lese: "Sikring av kvalitet og relevans skal bidra til å gi UiS konkurransemessige fortrinn". Ja vel, fordi de andre universiteta ikke bryr seg med slikt?

Av førsteamanuensis Ole Bjørn Rongen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (publisert 27.02.08 på debattsidene på UiS.no)

Under verdiene "integritet og troverdighet" står det at ?studenter og ansatte skal stimuleres til kritisk kunnskapssøking og refleksjon og framstå med troverdighet og integritet?. Vi skal "stimuleres" som var vi pavlovske rotter! Og vi skal "framstå" som truverdige. Ved hjelp av reklame og pr-folk?

Hvorfor er ikke verdier som "sannhetssøking" og "kritisk refleksjon" med blant kjerneverdiene til et universitet?

Sist oppdatert av (28.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no