Sigbjørn Barlaup Pedersen: Business School er IKKE en strategi som kommer ovenfra og ned!


Gjennom flere debattinnlegg på denne siden har det blitt skapt et bilde av at ideen om å etablere en Business School ved UiS kommer fra ledelsen. Med dette utgangspunktet har man så argumentert for at strategiprosessen rundt Business School er i konflikt med rektoratets grunntanke om en demokratisk, "nedenfra og opp"- strategiprosess.

Av universitetslektor Sigbjørn Barlaup Pedersen, Norsk Hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse (publisert 13.02.08 på debattsidene på UiS.no)

Undertegnede føler derfor et behov for å komme med noen oppklarende fakta. Ideen og ønsket om å få gjennomført en strategisk prosess knyttet til en eventuell etablering av en Business School kommer IKKE fra ledelsen.

Tvert imot er dette en ide som oppstod hos de ansatte ved NHSIØL-instituttet. Med andre ord kommer denne ideen fra den faglige grasrota. Ideen hadde nok vært diskutert i korridorene i lang tid, men den begynte virkelig å ta form i den strategiske prosessen som ble kjørt på instituttet våren 2005.

Den 28. april 2005 oppsummerte en arbeidsgruppe, nedsatt av de ansatte ved instituttet, resultatene fra strategiprosessen i dokumentet "Forslag til strategidokument for Norsk Hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse, 2005-2010". Her står det blant annet "Vår framtidsvisjon er å utvikle miljøet til et fakultet (Handelshøgskole) innen økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger (UiS)".

Den interne prosessen på instituttet fortsatte, og den 1. juni 2006 la de ansatte ved NHSIØL, frem en skisse for ledelsen ved SV-fakultetet, om å etablere en "Business School" ved UiS. Denne skissen hadde da vært internt behandlet blant annet i programutvalget ved instituttet 23.mai 2006 og i lærermøte på NHSIØL den 30. mai 2006. Denne skissen ble også presentert for ledelsen ved UiS. Den videre prosess kjenner vi.

Dermed bør vi kunne konkludere med at dette er virkelig en "nedenfra og opp"-strategiprosess.

Sist oppdatert av (13.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no