Rita Sommerseth: Hvilket århundre befinner vi oss i?


Det er fortsatt mye som tyder på at UiS har en toppledelse med en patriarkalsk styringsstruktur. Hvis dette er utgangspunktet vil forslag om store omorganiseringer ha et top down perspektiv. Denne styringsformen i universitetet ser ut for å ha svært liten appell for noen. Enkelte av innleggene i debattforum peker i den retningen.

Av førstelektor Rita Sommerseth, Institutt for helse (publisert 11.02.08 på debattsidene på UiS.no)

Det er fristende å sammenligne omorganiseringsforslagene til toppledelsen med den intensitet som forslagene om lobotomibehandling i sin tid hadde. Inngrepene ble betraktet som rene mirakelkurer. Det er i tillegg en vesentlig parallell, beslutningene om inngrepene kom ovenfra.

Omorganiseringsforslagene ved UiS er inngrep som kommer med slik intensitet at en skulle tro at hensikten var å frata de vitenskapelige ansatte evnen til å tenke. Toppledelsen vår mener vel som legene som i sin tid var ansvarlige for lobotomiinngrepene: "det er gode grunner for å utføre behandlingen". Da lobotomibehandlingen var i sin mest intense fase hørte legene lite på innvendinger fra andre faggrupper, de bestemte hva som skulle forstås og hvordan det skulle forstås. Det kan ikke sies at lobotomibehandling var et gode for pasientene.

Omorganiseringer er dessverre et tilbakevendende fenomen ved tiltredelse av en hver ny ledelse. Det er ikke mulig å unngå, men hva er det slags inngrep? Etter min oppfatning kan omorganiseringsforslagene ligne litt på situasjonen til et langvarig og vanskelig psykiatrisk tilfelle hvor ulike spørsmål møtes med en type svar.

I psykisk helsevern er en opptatt av brukermedvirkning. Ved å lytte til brukeren har det vist seg at resultatene blir mye bedre. Kan UiS lære noe av denne erfaringen. Det er spesielt relevant å trekke dette frem siden omorganiseringen sist foregikk uten at det ble lagt særlig vekt på synspunktene til de vitenskapelige ansatte. Nå kan det se ut som toppledelsen ved UiS går i samme fella som sist. Hvis det ikke er hensikten at vi lenger skal tenke, dvs komme med våre bidrag, så er antagelig ledelsen bedre tjent med et UiS uten vitenskapelig ansatte og uten studenter.

Sist oppdatert av (12.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no