Kjell Hausken: Everyone on 1,2,3,... horses is welcome in the debate


Svaret på Lindøes spørsmål er ja, men UiS styret kan også anvende beslutningsmyndighet.

Av professor Kjell Hausken, IKS (publisert 05.02.08 på debattsidene på UiS.no)

SV-fakultetet har 4 institutter. Utredningen 14. mars 2008 vurderer bl.a. et nytt fakultet bestående av IMKS eller deler av IMKS, IØRP eller deler av IØRP, og NHSIØL, + evt. Det gir tre institutter, eller fire med Rongens forslag (1/2-08) om oppdeling av NHSIØL, + evt.

Videre vurderes å inkludere et senter for risikostyring og samfunnssikkerhet og et senter for innovasjon. Samfunnssikkerhetsmiljøet ved UiS er spredt på SV og TN. En senterdannelse vurderes som kan få lav eller høy autonomi.

På den ene side kan det være fordelaktig å samle samfunnssikkerhetsmiljøet på et fakultet. På den annen side bør vurderes hvor sterkt IØRP er knyttet til det vellykkede TN og hvor sterkt teknologi dimensjonen kan bli representert på et nytt fakultet. Dertil kommer ressursallokering mellom tre eller fire fakulteter. En vurdering for eller imot oppsplitting av SV innebærer en vurdering av hvor sterkt instituttene for helsefag og sosialfag (pluss evt deler av IMKS) er knyttet til IMKS (eller resten av IMKS) og NHSIØL.

Sist oppdatert av (08.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no